Prywatna kamienica

Administracja prywatnej kamienicy

Program przeznaczony jest dla właścicieli i administratorów prywatnych kamienic, automatycznie oblicza opłaty od lokatorów, rejestruje wpłaty i wypłaty. Wyświetla i drukuje historię obciążeń, wpłat każdego lokatora kamienicy, dopłaty do czynszów oraz bilans finansowy całości. Właściciele prywatnych domów i reprywatyzowanych kamienic mają łatwy, intuicyjny w obsłudze program do zarządzania finansami.


   Wpłaty lokatorów

Opis programu 'Kamienice'

Program 'Kamienice' działa na komputerach z system operacyjnym Windows Vista, 7, 8 i 10, jest bardzo prosty w obsłudze, może służyć zarówno właścicielowi kamienicy czynszowej jak i administratorowi wielu kamienic. Pierwsze 3 miesiące użytkowania jest bezpłatne. W zainstalowanej bazie danych umieszczono przykładową kamienicę z lokalami, lokatorami, wpłatami i wypłatami. W programie umieszczona jest instrukcja obsługi.

Po zainstalowaniu programu pracę rozpoczyna się od dodania domu, następnie lokali i lokatorów. Dla każdego domu niezależnie wprowadza się zestaw świadczeń: czynsz, opłaty za wodę zimną i ciepłą, ogrzewanie, wywóz nieczystości, windę itp. oraz stawki opłat. Do każdego lokalu dodaje się liczniki oraz świadczenia z wybraną stawką.

Co miesiąc wprowadza się stan liczników, obliczana jest automatycznie opłata lokatora, rejestrowana jest wpłata lokatora i możliwy jest wydruk dokumentu potwierdzającego wpłatę. Możliwe jest wprowadzanie sum z dodatków mieszkaniowych.

Dużą zaletą programu jest możliwość automatycznego porównania sumy wpłat lokatorów na określony cel z wydatkami na ten cel w każdym miesiącu i w ciągu roku.

Program umożliwia obliczenie należności za 'wodę niebilansową', tzn. zużytą przez lokatorów, ale niepoliczoną przez liczniki indywidualne. Wpłaty lokatorów za zużytą wodę są mniejsze niż sumy wyliczone przez Przedsiębiorstwa Wodociągowe. Różnica powstaje na skutek mniejszej dokładności liczników indywidualnych od bardziej doskonałych liczników głównych.

Zalety programu

 • Prosty w obsłudze.
 • Zawiera przykładowe dane jednego domu.
 • Pierwsze 3 miesiące - bezpłatne.
 • Automatycznie oblicza opłaty lokatorów.
 • Uwzględnia dopłaty do czynszów.
 • Drukuje potwierdzenie wpłaty.
 • Wyświetla i drukuje bilans wpłat i wypłat.
 • Umożliwia porównanie wpłat i wypłat na określony cel.
 • Zapisuje kopie zapasowe i umożliwia odtworzenie danych.
 • Umożliwia wyliczenie kwoty należnej za wodę, obliczonej jako różnicę wskazań licznika głównego wody w budynku a sumą wskazań liczników indywidualnych.